True

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Työvaatetalo Oy
Y-tunnus 2845051-3
Osoite: Junamiehenkatu 14, 26100 Rauma

Elina Viinikkala

elina.viinikkala @tyovaatetalo.com

Käsittelemme seuraaviin tietoryhmiin liittyviä tietoja ja niiden muutostietoja verkkokaupan ja kotimyyntitilausten yhteydessä:

  Tilauksia ja asiakkuutta koskevat tiedot:
 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Tilaustesi sisältö, tilaustesi seurantatiedot ja tilaushistoriaasi koskevat tiedot
 • Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa
 • Työvaatetalon muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaamista koskevat tiedot sekä arvontoihin ja kilpailuihin osallistumiseen liittyvät tiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Sinulle kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö, tiedot siitä, oletko avannut uutiskirjeitämme
  Työvaatetalon verkkosivujen käytösta automaattisesti kerätyt tiedot
 • Päätelaitettasi ja verkkokäyttäytymistäsi koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja selaushistoria)
 • Selailun ajankohta ja istunnon kesto
 • Mitä linkkejä tai mainoksia klikkaat ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut
 • Analytiikan ja seurantatekniikoiden avulla johdettu ja profiloitu tieto

Henkilötietojen asianmukainen suojaaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Olemme sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja lukuumme käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Työvaatetalon käytössä olevissa lukituissa toimitiloissa.

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.

Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.